Новости

Paano Maging Isang Princesses ng 2001 Film Watch online nang libre sa HD 720p sa Kina

Paano Maging Isang Princess (2001)

Ang labinlimang taong gulang na si Mia ay naninirahan sa San Francisco at humahantong sa isang ordinaryong buhay para sa isang Amerikanong anak. Ngunit ang kanyang ama ay namatay, at natutunan ni Mia na siya ay isang prinsipe ng isang bansa sa Europa, at ngayon siya ang tanging tagapagmana ng trono. Ang kanyang lola, reyna, ay dumating sa California, upang ipaalam ang Mii tungkol sa kanyang pinagmulan at malaman kung gagawin niya ang trono. Nais niyang gumawa ng tunay na prinsesa mula sa Mii, pagkuha ng etiketa at kaugalian.

Sa kanyang sariling panlabing-anim na kaarawan, ang babae ay dapat magpasiya kung pupunta sa Europa upang pamahalaan ang bansa, o manatili sa kanyang ina sa San Francisco, na humahantong sa karaniwang buhay ng isang Amerikanong tinedyer ...


Добавить комментарий